خدمات و گارانتی

مشتری گرامی لطفا نکات زیر را با دقت مطالعه فرمائید

رعایت این موارد ما را در ارائه بهتر خدمات بهتر به شما یاری می دهد.

  • حمل قطعه معیوب به مرکز خدمات بر عهده خریدار می باشد.
  • کالا جهت گارانتی ، تعمیر ، تعویض و یا مواردی مشابه جایگزین می گردد.

   موارد ابطال گارنتی

  • صدمات فیزیکی یا سوختگی قابل رویت
  • استفاده غیر اصولی
  • تعمیر و یا دستکاری توسط تعمیر کاران متفرقه
  • ابطال هولگرام و یا مخدوش بر چشب شماره سریال
  • فرورفتگی ، رنگ پریدگی و شکستگی بر اثر ضربه و حمل و نقل "در صورتی که پس از فروش اتفاق افتاده باشد"

 فرم شماره یک                      فرم شماره دو

ساعت کاری : 10 الی 17 

لطفا منتظر بمانید...